سقف

انواع سقف و نحوه اجراي آن

1- سقف طاق ضربي :

تير آهن هاي سقف را پس از زدن ضد زنگ روي صفحات مذكور ثابت مي كنند ، تير آهنها بايد بوسيله تسمه يا ميل گرد بصورت ضربدري به يكديگر مرتبط شوند تعداد اين ضربدر ها براي هر 25 متر مربع حداقل 1 عدد مي باشد .

در حالت ديگر مي توان تير آهن ها را در هر 1.5متر تا 2متر بوسيله ميل گرد به تير آهن كناري خود مهار كرد . فواصل تير آهن ها در طاق ضربي بين 80-110 cm در نظر گرفته مي شود كه پس از آجر چینی و تراز كردن آنها پوشش سقف آغاز مي شود .

پوشش آجري كه معمولا براي سقف ها انجام مي شود عبارت است از آجر و ملات گچ وخاك كه بطريق ضربي ساخته مي شود و ضخامت آن نيم آجر مي باشد رجهاي آجر بايد عمود بر سطح جانبي تير آهن بوده و خيزي معادل 3-4 cm داشته باشد و بند هاي آجر روي هم قرار نگيرد . بعد از اتمام پوشش سقف روي آن دوغاب گچ ريخته مي شود.

براي آنكه خطهاي تير آهن از زير گچكاري معلوم نباشد روي تير آهنها را با كرباس و چسب و ميخ مي پوشانند .

2- سقف تيرچه بلوك :

برای اجرای سقف های تیرچه بلوک در ساختمانهای فلزی از تیرچه های آماده استفاده می شود، تیرچه ها به این صورت ساخته می شود که در قالبهای مخصوص یک سری آرماتور با قطر معین و با طول مشخص (با توجه به دهنه و فاصله ستونها نسبت به هم ) قرار داده می شود. بعد یک آرماتور به صورت زیکزاکی از این آرماتورها به آرماتوری که در ارتفاع 30 سانتیمتری از آرماتورهای پایینی قرار دارد بسته می شود (جوش می شود). بعد در قالب بتن ریخته شده و تیرچه آماده برای نصب و استفاده می باشد.

برای تیرچه گذاری سقف ابتدا تیرچه ها را بالا می کشند بعد دقیقاً به فاصله یک بلوک از هم روی سقف می چینند. باید توجه داشت که اولین بلوک قرار داده شده بین دو تیرچه از یک طرف (طرفی که رو تیر اصلی است) باید توسط لایه نازک سیمان بسته شود تا اینکه در هنگان بتن ریزی سقف بتن وارد بلوک ها نشود و سقف بیش از حد سنگین شود. بعد از اینکه تیرچه ها را گذاشتیم بین آنها بلوک قرار می دهیم. باید توجه داشت که دهنه های با فاصله زیاد نیاز به شناژ مخفی دارد. پس در این دهنه ها در فاصله های 5/1 تا 20 سانتیمتر بین بلوک ها را خالی می گذاریم. در این فاصله خالی دو آرماتور به صورت عمود بر تیرچه ها می بندیم تا هنگام بتن ریزی شناژ مخفی به درستی اجرا شود. این شناژ مخفی برای این است که از خیر اضافی

  بعد از قرار دادن بلوک بتن تیرچه ها نوبت به قرار دادن آرماتورهای حرارتی می رسد. آرماتورهای حرارتی به این صورت روی سقف پهن می شود که به صورت شبکه در فاصله های مشخص روی سقف به آرماتورهای بالایی تیرچه بسته می شود. هنگام سفت شدن بتن و از دست دادن آب یک سری تنش در سقف ایجاد می شود که تنش ها را می گیرد بعد از بستن آرماتورهای حرارتی باید قالب های دور تیرهای اصلی (از بیرون) را بست. برای این منظور جهت رعایت شدن Cover مناسب میلگردها یک سری لقمه از بیرون به آرماتورهای تیرهای اصلی بسته شده و بعد قالب های تمیز و روغن زده شده را دور تیرهای اصلی می بندیم ، با اتمام این کارها و تایید مجدد آرماتوربندی و آرماتورهای تقویتی و خاموتها توسط مهندس ناظر نوبت به بتن ریزی سقف می رسد. بتن با طرح اختلاط مشخص در میکسر ساخته می شود و توسط بالابر به روی سقف انتقال داده شده و قسمت به قسمت روی سقف بتن ریخته می شود، بعد از ریختن بتن باید با  ویبراتور بین بتن را خوب ویبره زد. برای این منظور شلنگ لرزاننده ویبراتور را چندین قسمت به آرامی حرکت می دهیم تا بتن خوب ویبره زده شود...

  اگر در بتن ریزی بنا به دلایلی وقفه ایجاد شد یک سطح شیبدار توسط بتن درست می کنند. بعد هنگام بتن ریزی مجدد ابتدا دوغاب سیمان به سطح شیبدار زده و بعد بتن ریزی قسمتهای دیگر سقف انجام می شود، بعد از بتن ریزی (چه در بتن ریزی سقف و چه در بتن ریزی ستون) و خشک شدن بتن باید تا سه روز، هر روز دو نوبت به بتن آب داد و روی آن آب ریخت، می توان گونی خیس را نیز روی بتن قرار داد تا از تابش مستقیم خورشید به بتن و سریع خشک شدن سطح بتن جلوگیری کرد تا بتن اصطلاحاً خوب عمل آید.

اجزاي تشكيل دهنده سقف تيرچه وبلوك عبارتند از :

1- تيرچه 2- بلوك 3- ميل گرد ممان منفي 4- ميل گرد حرارتي 5- كلاف عرضي 6- قلاب اتصال

 7- بتن ريزي

1- تيرچه :

متداولترين نوع تيرچه در ايران، تيرچه هاي بتني مي باشد كه با قالب سفالي و يا بدون قالب سفالي ساخته مي شوند . اين تيرچه ها معمولا به يك خرپا از ميل گرد مسلح مي باشند كه اين خرپا از سه قسمت تشكيل شده است .

الف )ميل گرد كف خرپا :

ب) ميل گردهاي فوقاني :

ج)ميل گرد هاي مارپيچ كه ميل گردهاي كف و فوقاني رابه يكديگر متصل مي كند .

نوع ديگر تيرچه ها ، تيرچه هاي پيش تنيده بتني مي باشند كه داراي مقطع سپري شكل بوده و فاقد ميل گرد فوقاني و مارپيچ مي باشد .

2- بلوك :

بلوك هاي مورد استفاده در سقف تيرچه بلوك صرفا نقش قالب را ايفا مي كنند و هيچ گونه عملكرد باربري ندارند . جنس اين بلوك ها معمولا بتني يا سفالي است . عرض بلوك هاي بين40 -60  cm و ارتفاع آنها بين 20-25cm‌ مي باشد .بهتر است چنانچه از تيرچه با قالب سفالي استفاده مي شود بلوك ها هم از جنس سفال باشند تا پس از سفيد كاري ايجاد سايه نكنند .

همچنين بلوكهايي از جنس فوم كه مي توانند جايگزين مناسبي براي بلوكهاي بتني و سفالي قراربگيرند وجود داشته كه داراي محاسني از جمله :سبكي ، عايق بودن ، صرفه اقتصادي از نظر سبك كردن سازه ساختمان و سرعت اجرا را دارند ولي از معايب اصلي فوم اشتعال زايي سريع است كه همين نقيصه باعث گرديده تا سازنده گان در استفاده از اين بلوك احتياط نمايند . پيش بيني مي شود با توجه به محاسن زياد چنانچه اين نقص رفع شود بلوكهاي فوم جايگزين ساير بلوكهاي ساختماني گردد.

3- ميل گردهاي ممان منفي :

اين ميل گردها ممان ايجاد شده در محل تكيه گاه را تحمل مي كنند . قطر اين ميل گردها توسط محاسبه تعيين مي گردد و طول آنها معمولا بين 2-2.5 m مي باشد .

4- ميل گرد حرارتي :

پس از اتمام سقف و گذاشتن كليه آهن ها و قبل از بتن ريزي يكسري ميل گرد در جهت عمود بر تيرچه ها به فواصل 25-40 cm قرار مي دهند . قطر اين ميل گردها توسط محاسبه تعيين مي گردد و بايد به آرماتورهاي تيرچه بسته شود ، به اين ميل گرد ها ، ميل گرد حرارتي مي گويند اين ميل گردها جهت توزيع بار و جلوگيري از ترك خوردن سقف در اثر تغيير حجم بتن ناشي از تغيير درجه حرارت به كار مي رود .

5- كلاف عرضي :

از دهانه 4.20 m به بالا در وسط دهانه بين بلوكها فاصله اي در حدود 10 cm‌قرار مي دهند و زير اين فاصله را تخته ايي قرار مي دهند و درون اين فاصله حداقل دو عدد ميل گرد به قطر 10mm يكي در بالا و ديگري را در پايين به تيرچه ها متصل كرده و سپس داخل آنرا بتن ريزي مي كنند اين قسمت مانند يك تير عمل كرده وممانهاي وسط تير را تحمل مي كند .براي دهانه هاي بالاتر از 6m  دو عدد كلاف با فاصله مساوي نياز ميباشد.

6- قلاب اتصال :

در ساختمانهايي كه اسكلت آن فلزي است ميل گرد هاي تيرچه روي نيمي از بال پل قرار مي گيرند. اين مقدار تكيه گاه براي حالت هاي بحراني و وقوع زلزله مناسب نيست و باعث فروريختن سقف مي شود لذا براي رفع اين نقيصه ميل گردها را به شكل خاصي خم نموده و بوسيله آن تيرچه ها را به پل متصل مي كنند .

 

7- بتن ريزي :

پس از انجام كليه مراحل قبل و كنترل مجدد آنها اقدام به بتن ريزي مي نماييم

مراحل اجرا

بعد از قرار دادن تيرچه ها در محل خود ، زير تيرچه ها را با فواصل حداكثر 1.5m بوسيله تير هاي چوبي نگه مي دارند فواصل تيرچه ها توسط يك عدد بلوك در ابتدا و يك عدد در انتها تنظيم مي گردد .رعايت قوانين مربوط به كلاف عرضي همانگونه كه توضيح داده شده اجرا مي گردد . در محل اتصال تيرچه به تير اصلي ، ميل گردهاي تيرچه را خارج نموده و در حدود 15 cm‌روي تكيه گاه قرار مي دهند براي عبور كانالهاي تاسيساتي بايد در حد امكان سعي شود عرض آن از يك بلوك تجاوز نكند در غير اين صورت نقشه آن توسط محاسب ارائه مي گردد .

جهت سهولت عبور كانالهاي تاسيساتي لازم است تيرچه هاي طبقات روي هم قرار گيرند براي اين كار بهتر است شروع تيرچه چيني از يك سمت شروع شود .

بعد كار گذاشتن ميل گردهاي ممان منفي بايد ميل گردهاي حرارتي كار گذاشته شود و پس از آن قلابهاي اتصال در محل خود قرار مي گيرند . پس از انجام اين مراحل و كنترل مجدد دور سقف بوسيله تخته بسته شده و اقدام به بتن ريزي مي نماييم . حداقل ضخامت بتن در روي بلوك 5 cm‌مي باشد .

نكات قابل توجه :

1- قبل بتن بايد روي بلوك ها آب پاشي نمود تا سيراب شده و آب بتن را نمكد .

2- تيرچه ها كاملا سالم و بدون ترك خوردگي باشد .

3- بلوكها از نظر شكل ، جنس و ابعاد كاملا يكسان باشند .

4- در وسط تيرچه در حدود 200/1 دهانه خيز به سمت بالا داده شود .

5- در مورد تيرچه هايي كه در كارگاه ساخته مي شوند حداقل 14 روز زمان جهت بدست آوردن استحكام كافي لازم است .

قالب بندي سقف :

مورد سقفهاي بتني ريخته شده در محل و سقف هاي تيرچه بلوک براي هر کدام احتياج به قالب بندي مخصوصي مي باشد براي سقف هاي بتني که احتياج به قالب بندي مفصل تر و محکم تر دارد معمولاً از بهم ميخ کردن تخته ها و تشکيل صفحه اي به ابعاد مورد نياز استفاده مي کنند که اين تخته ها را روي داربست هاي چوبي قرار داده آنگاه شبکه هاي فلزي (آرماتور بندي) را روي آن قرار مي دهند و بتن ريزي مي نمايند .

در مورد داربست سقف و تيرهاي اصلي در طبقه هم  کف که پايه هاي چوبي روي زمين قرار مي گيرد و حتي ممکن است که اين پايه ها روي خاک دستي واقع شود و در اثر وزن بتن که به پايه ها منتقل مي شود اين پايه ها نشست کرده و تير بتني و يا سقف از جاي خود حرکت نموده و از تراز خارج شده و در نتيجه شکم برميدارد براي جلوگيري از اين مطلب بايد حتماً زير اين پايه ها تخته هائي به ضخامت 4 تا5 سانتيمتر و بعرض حدود 20 سانتيمتر و به طول حدود 4 متر قرار داد تا فشار وارده از تير يا سقف در اثر وزن بتن نقطه اي نبوده و به سطح منتقل شده و خطر نشست پايه ها را کمتر بنمايد ،به اين تخته ها تخته زيرسري مي گويند .

براي تنظيم قالب بندي و سهولت در قالب برداري از گوه استفاده مي نمايند .گوه قطعه چوبي با سطح شيب دار است که در قالب بندي ساختمان هاي بتني براي رگلاژ سقف زير تيرهاي چوبي قرار مي دهند و استفاده از آن بدين طريق است که دو عدد گوه زير هر پايه قرار مي دهند و بوسيله چکش آنرا در جاي خود محکم نموده و آنگاه آنرا بوسيله گچ در محل خود ثابت مي نمايند تا خطر هر گونه جابجائي يايه بحداقل برسد.بوسيله همين گوه ها تراز تيرو يا سقف را نيز تکيمل مي نمايند. زيرا هر قدر گوه به داخل برود پايه ها در سطح بالاتري قرار مي گيرد .گوه بايد از چوب سخت مانند بلوط يا گردو باشد و بوسيله يک عدد ميخ 5/7 سانتيمتري تثبيت شود حداکثر شيب گوه يک به چهار مي باشد و حداقل ضخامت انتهاي باريک آن يک سانتيمتر است و حداقل عرض آن مساوي تيري است که روي آن قرار مي گيرد .گذاشتن پايه روي آجر خشکه مجاز نيست .

براي پايه هاي داربست بعضي مواقع از لوله هاي فلزي استفاده مي کنند که بوسيله اهرمي بالا وپايين ميرود و به آن اصطلاحاً جک مي گويند .در ساختمانهاي سري سازي براي سقف ها از قالب فلزي استفاده مي نمايند و آن بصورت ميز قابل رگلاژي است که بلندي پايه هاي آن باندازه ارتفاع هر طبقه مي باشد و بعد از اجرای ستونها ميزها را در محل خود قرار داده و به آرماتوربندي و بتن ريزي اقدام مي نمايند .

در مورد سقف هاي تيرچه بلوک احتياج به بستن تمام سقف با تخته نيست بلکه فقط بايد کمر تيرچه ها به فاصله هاي حدود 5/1 تا2 متر بسته شود تا از شکم دادن آنها جلوگيري گردد براي داربست سقفهاي تيرچه بلوک نيز بايد همان مطالبي که در مورد سقف هاي بتني گفته شد رعايت گردد .

ديوار

ديوار چيني:

هدف هايي كه از ديوار چيني پيگيري مي شوند :

1- تحمل نيروهاي فشاري در ساختمانهاي آجري

2- جداسازي فضاهاي داخلي

3- جلوگيري از نفوذ عوامل جوي ، سروصدا، ديد وغيره به فضاي داخلي .

4- نگهداري خاكريزها

انواع ديوارها :

الف ) از نظر نوع مصالح مصرفي : ديوارها از نظر نوع مصالح مصرفي در4 گروه عمده قرار مي گيرند.

1. ديوار بتني            2. ديوار سنگي         3. ديوار آجري         4. ديوار چوبي

ب ) از نظر كاربرد ديوارها به گروهاي زير تقسيم مي شوند :

1- ديوار خارجي     

2- ديوار داخلي يا پارتيشن

3- ديوار باربر

4- ديوار كرسي چيني

5- ديوار حايل يا محافظ

1- ديوار خارجي :

ديوار بين فضاي خارج و داخل ساختمان را ديوار خارجي مي گوينداين ديوار ها ممكن است باربر يا غير باربر باشند ولي در هر صورت نبايد ضخامت آنها چنانچه با آجر ساخته مي شوندكمتر 25 cm باشند .

2- ديوار داخلي يا پارتيشن :

به ديوارهاي غير باربر كه سرفا جنبه جداسازي فضا ها را دارد گفته مي شود . ضخامت اين ديوارها مي تواند 5-11 cm باشد .

3- ديوار باربر :

اين نوع ديوارها كه ديوارهاي اصلي ساختمانهاي آجري مي باشند جهت انتقال بار ساختمان به زمين استفاده مي شود حداقل ضخامت اين ديوارها 35 cm‌مي باشد و ملات مورد استفاده در آن ملات ماسه و سيمان و يا ملات باتارد مي باشد.

4- ديوار كرسي چيني :

ديواري كه بين ديوار اصلي و پي ساختمان قرار مي گيرد را ديوار كرسي چيني گويند . ضخامت اين ديوار 10 -20 cm بيشتر از ديوار روي آن مي باشد.

5- ديوار حايل يا محافظ :

اين ديوارها براي دو هدف ساخته مي شوند .الف )ديوار محافظ عايق كاري :جهت حفاظت عايقكاري در پشت ديوار اصلي زير زمين ساخته مي شود .ب) ديوار محافظ در برابر ريزش :اين جهت جلوگيري از ريزش خاك به داخل ساختمان ساخته مي شود .

ايزولاسيون يا عايق كاري :

به معناي جداكردن وجداسازي است و انواع  مختلفي دارد ولي  متداولترين آنها  در ايران قيروگوني مي باشدكه با توجه به قيمت آن استفاده ميگرددوازدونوع مصالح يكي قير و ديگري گوني استفاده
مي گردد.

لازم به ذكراست كه عايق كاري در قسمتهاي مختلف ساختمان بكارمي رود جهت ديوار زيرزمين،سرويسها،بام و....در رابطه با عايق كاري سرويس ها قبلا توضيح داده شد و دراين بخش به عايق كاري بام ساختمانها و زيرزمين مي پردازيم.

قبل ازشروع به انجام عايق كاري مي بايست ازخشك بودن سطح كارمطمئن گرديد وسطح كار را كاملا تميز نمود. سپس گوني ها را طبق اندازه هاي مورد نياز بريده وبه صورت لوله درمحل مصرف قرارداد. كفش كارگران بايدمخصوص وبدون ميخ باشد.

براي حمل قيرحتمابايدازبالابروياقرقره وطناب استفاده نمودوازحمل قيرازپلكان ونردبان وكشيدن طناب بادست خودداري گردد.

پس ازانجام مراحل مقدماتي قشراول قيركه معمولاازقيرشل مي باشد كشيده مي شود وپس ازپخش كردن قير با تخته مخصوص لايه اول گوني در رديفهاي موازي ازپايين ترين قسمت بام(محل ناودان)شروع مي گردد.

گوني هابايدحداقل10  cm همپوشاني داشته باشد. پس ازاين مرحله مجددا يك قشرقير ويك لايه گوني درجهت عمودبررديف قبلي اجرامي گردد واين كار تا آخرين مرحله ادامه مي يابد. حداقل لايه هاي قيرگوني براي بام دولايه گوني و سه لايه قيرمي باشد.

بهتراست لايه آخر قير ازنوع قيرسفت بوده ودرجه حرارت قيركاملا مناسب باشد زيرا درصورتي كه قيرسردترازحدمعمول باشدبه گوني نمي چسبد وچنانچه داغ ترازحد معمول باشدموجب سوختن گوني مي گرددودرهردوصورت عايق كاري معيوب خواهدبود.

قشرمحافظ قيرگوني :

جهت جلوگيري ازآسيب به قيرگوني مي بايد يك لايه محافظ روي آن قرارگيرد ، اين لايه محافظ ممكن است ملات ماسه وسيمان+ موزائيك، آسفالت، ماسه بادي+موزائيك يا... باشد.

نصب كف خواب :

بخاطرمهم بودن محل كناره هاي ناودان وبراي اطمينان ازغيرقابل نفوذ بودن اين محل را دو لايه بيشتر از ساير نقاط بام قيروگوني مي كنندبه اين طريق كه قبل از شروع عايق كاري ابتدا اطراف ناودان رابه وسعت تقريبي يك مترمربع باقير آغشته كرده و بعد يك تكه گوني روي آن پهن مي كنند به نحوي كه قسمتي از گوني در داخل ناودان قرار گيرد سپس روي آن را مجددا قير كشيده و كف خواب را روي آن قرار مي دهند و روي كف خواب را نيز مجددا يك لايه قير و يك لايه گوني مي چسبانند و دوباره روي گوني يك قشر قير مي كشند بطوريكه كف خواب بين دو لايه قير و گوني قرار مي گيرد و سپس اقدام به عايق كاري مي نمايند.

جنس كف خواب از آهن گانوانيزه بوده و فرم آن بستگي به محل مصرف دارد از آنجا كه هدايت آب باران به داخل ناودان توسط كف خواب صورت مي گيرد بايد دقت شود تا دنباله كف خواب دقيقا داخل ناودان قرار گيرد.

پس از اجراي سقف و كشيدن ملات ماسه و سيمان روي سقف ديوار جانپناه در دو رج چيده مي شود و لايه هاي عايق كاري را روي اين ديوار ادامه مي دهند به نحوي كه بام به مانند يك حوضچه در مي آيد و پس ازاين مرحله ادامه ديوار جانپناه راتا ارتفاع لازم ادادمه مي دهند و روي آنرا درپوش سنگي ، بتني يا گانوانيزه قرار مي دهند . بايد روي اين عايق كاري حتما با ملات ماسه و سيمان يا مصالح ديگر پوشانيده شود ، جهت جلوگيري از شكستن عايق و اجراي راحت تر آن بهتر است در محل تقاطع بام و جانپناه از يك ماهيچه سيماني با زاويه 45 درجه استفاده گردد . دور دودكشها و كانال كولرها و همچنين داكتهاي تاسيساتي و نور گيرها نيز از همين روش استفاده مي گردد .

كف سازي

كف سازي به منظور داشتن كفي مناسب جهت فضاهاي داخلي و خارجي انجام مي پذيرد. كف سازي خارجي تحت عنوان كف سازي محوطه شامل محوطه هاي مسكوني و غير مسكوني مي باشد و كف سازي مربوط به داخل ساختمان را تحت عنوان كف سازي داخلي بررسي مي كنيم . كف سازيها با توجه به عملكرد فضا ، صليقه افراد و توان اقتصادي افراد بسيار متنوع است . البته لازم به ذكر بوده كه بحث سليقه و توان اقتصادي مربوط به لايه نهايي كف سازي بوده ولايه هاي زيرين در كف سازي ها مشابه مي باشند .

 به طور كلي عواملي كه در كف سازي ها موثراند عبارتند از :

1- خشك بودن رويه نهايي كف در فضاهاي خشك

2- مسطح بودن كف

3- مقاومت كافي با توجه به عملكرد فضا

4- جلوگيري از نفوذ رطوبت از فضاهاي تر به ساير فضاها

كف سازي ها بسته به اينكه در طبقات باشند و يا در سطح زمين مي توان به شرح ذيل لايه بندي نمود .

الف )كف سازي در سطح زمين

لايه هاي اين كف سازي از پايين عبارتند از :

1- زمين كوبيده :سطح زمين در حدود 80-90 %كوبيده و تسطيح مي شود .

2- بلوكاژ : جهت همگون بودن زيرسازي و جلوگيري از نفوذ رطوبت به لايه هاي فوقاني حداقل 25cm‌روي كف را قلوه سنگ درشت مي چينند و روي آن يك قشر مخلوط شن وماسه مي ريزند تا فواصل خالي قسمت فوقاني را پر كرده و در حدود 1cm روي كليه سطوح را بپوشاند .

3- بتن مگر : براي داشتن سطح صاف ومقاوم يك لايه بتن به عيار 200 kg سيمان در متر مكعب و به ضخامت 7-10 cm مي ريزند .

4- ملات : جهت فرش كف يك لايه ملات ماسه وسيمان در زير كف نهايي ريخته مي شود. كف نهايي مي تواند موزاييك ، سنگ ، پاركت ، سراميك ، كف پوش و بسياري از مواد متنوع باشد .

تذكر : در مورد كف سرويس ها كه بايد از نفوذ آب از طرف فضاي داخلي جلوگيري كند ، روي سطح بتن كف عايق كاري شده و سپس بوسيله يك لايه اندود سيمان ب هضخامت 2cm محافظت مي شود .

ب) كف سازي در طبقات:

كف سازي در طبقات از نظر لايه هاي بالايي مشابه طبقه همكف مي باشد و اختلاف در لايه هاي زيرين مي باشد به اين صورت كه لايه هاي خاك كوبيده شده و بلوكاژ حذف و سقف طبقه جايگزين آنها مي شود . در سقف هاي طاق ضربي جهت تسطيح كف از پوكه استفاده مي شود .

 

اندودكاري

به روكشي كه بر روي سطوح داخلي وخارجي سفت كاري بوسيله ملات كشيده مي شود اندود گفته مي شود .

هدف از اندودكاري عبارت است از :

1- تسطيح سطح ناهموار ديوار و زير سقف

2- محافظت ديوار در برابر نفوذ رطوبت و ساير عواملي كه موجب فرسودگي ديوار مي شوند .

3- آماده كردن سطح براي نقاشي

4- جلوگيري از اسكان حشرات در ديوار وسقف

انواع اندود از نظر محيط عمل آوري

1- اندودهاي هوايي          

2- اندودهاي آبي

1- اندودهاي هوايي : اين نوع از اندودها در مجاورت هوا سخت مي شوند مانند : كاهگل ، ملات گچ ، ملات گچ وخاك كه معمولا داخل ساختمان استفاده مي شوند .

2- اندودهاي آبي :اين نوع از اندودها در مجاورت آب و رطوبت سخت مي شوند مانند: اندود ماسه و سيمان ، اندود ماسه و آهك كه مي توانند در داخل و خارج ساختمان استفده شوند ؛ به ملاتي كه روي سفت كاري كشيده مي شود آستر گفته و ملاتي كه روي آستر مي كشند رويه يا نماسازي گويند .

 

 

شمشه گيري :

پس از ديوار چيني با توجه به اينكه ديوار چيني خصوصا ديوار چيني با آجرفشاري از دقت كافي برخوردار نيست بوسيله شمشه گيري سطح ديوار را صاف مي كنند. روش كار به اين شكل است كه ابتدا بلندترين نقطه ديوار را باچشم معين مي كنند و با گچ وخاك وماله نقطه صافي ر ادر آن محل ايجاد مي كنند سپس اين نقطه را توسط شاغول به پايين منتقل كرده و سطح كوچكي هم باز با سطح بالايي ايجاد مي نمايند . مجددا در گوشه ديگري از ديوار نقطه اي را انتخاب كرده و باگچ وخاك نقطه صافي را در آن ايجاد مي كنند ومانند مرحله قبل عمل مي نمايند .با داشتن اين نقاط و با استفاده از ريسمان به فواصل 1M در زير ريسمان و هم سطح با آن سطوحي را توسط گچ وخاك وماله ايجاد نموده و اين نقاط را توسط شاغول به پايين ديوار انتقال مي دهيم ، پس ازاين مرحله شمشه صافي را در روي سطوح در امتداد شاغول متكي كرده و با گچ وخاك پشت آنرا پر مي كنيم . بدين وسيله روي ديوار خطوط عمودي به پهناي چند cm و به ارتفاع ديوار ايجاد مي گردد . اين عمل را به فواصل 1m تكرار مي كنند و به اين كار شمشه گيري مي گويند . سپس بين اين

خطوط ر اتوسط گچ وخاك پر نموده و تمام سطح اطاق را گچ وخاك مي نمايند. در مورد سيمان كاري نيز نحوه عمل دقيقا به همين شكل است و فقط به جاي گچ وخاك از ملات ماسه وسيمان استفاده مي شود.

نكات مهمي در اندودكاري بايد لحاظ شوند از جمله :1- سطح روي اندود كاري بايد فاقد موج ، ترك و جدا شدگي باشد .2- سطح زير اندودكاري بايد از ملات هاي اضافي پاك گردد . 3- چنانچه سطح زير اندودكاري از مصالح متفاوتي باشد مانند آجر ، تير آهن بايد از تور سيمي بر روي تير آهن استفاده نمود . 4- هنگام اندود كاري بايد سطح كار را كاملا با آب مرطوب نمود تا از جذب آب ملات توسط ديوار جلوگيري شود . 5- چنانچه سطح زير اندود عايق كاري باشد بايد از تور سيمي بر روي آن استفاده نمود . 6- چنانچه ضخامت اندودكاري بيشتر از 3cm باشد بايد اندودكاري در چند لايه انجام پذيرد ، اينكار باعث جلوگيري از ترك خوردن اندود مي گردد .7- از اجراي اندود بر روي اندود زيرين كه هنوز كاملا خشك نشده اجتناب گردد و سطح اندود زيرين قبلا مرطوب گردد . 8- از يخ زدن اندود قبل از آنكه كاملا خشك شده باشد و همچنين از خشك شدن سريع آن جلوگيري شود .آب دادن به اندود سيمان بلافاصله پس از گرفتن اندود الزامي بوده و تا يك هفته بايد ادامه يابد . 9- در حد فاصل سقف و ديوار ، دور پنجره ها ودربها ، بالا قرنيز ها وكاشي ها و هر كجا كه نوع مصالح تغيير مي كند انجام چفت 1*1 cm‌ضروري است  .10 – در نقاطي كه رطوبت وجود دارد ويا در هواي آزاد نبايد از اندود گچ استفاده نمود ، همچنين در سقف هاي سفالي از اجراي گچ وخاك به عنوان استر خودداري گردد واز گچ خالص استفاده گردد. 11- بهتر است بعد از شمشه گيري لوله كشي برق انجام گيرد تا از كنده كاري آستر جلوگيري گردد .

انواع اندودكاري

الف )اندود سيمان تخته ماله ايي : اين اندود در دو قشر انجام مي گيرد ؛

1- قشر آستر : اين قشر با ملات ماسه وسيمان باعيار 5/1 و به ضخامت حدود 2cm  روي سطح ديوار انجامي مي شود . ابتدا بايد سطح كار را تميز كرده و بند آجرها و بلوكها را خالي كنند . سپس قشر آستر را بعد از شمشه گيري و آب پاشي ديوار اجرا مي كنند .

2- قشر رويه : ضخامت اين قشر در حدود 5mm بوده و با ملات ماسه و سيمان و پودر سنگ و يا سيمان سفيد و پودر سنگ توسط تخته وماله روي آستر اجرا مي گردد . بهتر است بر روي سطح سيمان آستر خراشهايي ايجاد نموده تا چسبندگي بهتر حاصل گردد اين سطح بايد كاملا صاف باشد ، در صورت لزوم مي توان از رنگ هاي مخصوص سيمان جهت رنگ آميزي استفاده نمود .

ب) اندود سيمان تگرگي : اين اندود بر روي اندود تخته ماله ايي انجام گرفته به طوريكه پس از اجراي قشر رويه ، يك قشر اندود با ملات سيمان باضافه پودر سنگ وباضافه خاك سنگ با آب مناسب بصورت تگرگي بوسيله دستگاه ويا جارو بر روي قشر زيرين پاشيده مي شود .

ج)كنيتكس : در اين نوع اندود از يك نوع مصالح آماده نما سازي كه ريشه پلاستيكي دارد بوسيله ماله هاي مخصوص در روي نماي تخته ماله ايي كشيده مي شود .

اندود گچ و خاك : پس از تميز كردن سطح كار و شمشه گيري از ملات گچ وخاك جهت اندود آستر استفاده مي كنند وتمامي سطوح را توسط ماله وشمشه اندود مي نمايند .

اندود گچ :

 پس از آنكه اندود آستر كاملا خشك شد بر روي آن ملات گچ را اندود مي كنند . اين ملات كه بسيار زودگير است به ضخامت 5-10mm روي كار توسط ماله كشيده مي شود براي رفع پستي و بلندي اندود گچ از پايين به بالا شمشه را بر روي آن حركت مي دهند .

بعلت زود گير بودن گچ نمي توان سطح آن را پرداخته و صاف نمود ، به اين عل تبعد از سفيدكاري وقبل از آنكه ملات گچ خشك شود روي آنرا يك لايه گچ كشته به ضخامت 1-2 mm مي كشند و با ماله خوب پرداخت مي كنند تا سطح كاملا صاف و آماده نقاشي بدست آيد .

كاشي كاري :

بهترين پوشش جهت فضاهاي آشپزخانه وسرويس هاي بهداشتي كاشي بوده ؛ كه علاوه بر بهداشتي بودن با توجه به تنوع در ابعاد و طرح هاي گوناگون مورد توجه قرار دارد .

آماده سازي زير كار :

1- اصلاح ديوار كاملا تراز (افقي ) و شاقولي (قائم) باشند .

2- سطح ديوار را از هرگونه مواد و مصالح اضافي تميز نمود .

3- سطح ديوار كاملا خشك باشد .

4- در صورتي كه سطح ديوار عايق كاري شده است حتما روي آن تور سيمي نصب شود .

5- اگر ملات بين آجرهاي ديوار ملاتي غير از ماسه و سيمان است بهتر است حداقل 24 ساعت قبل از كاشي كاري سطح ديوار را باملات ماسه و سيمان به نسبت 8/1 به طريق گل نم به ضخامت 3-5mm پوشانده شود

مصالح چسبنده :

دوغاب سيمان : براي چسبانيدن كاشي روي سطح قائم ديوار از دوغاب سيمان به نسبت حجمي 5/1 و براي پر كردن بند ها از دوغاب سيمان وپودر سنگ استفاده مي شود .

چسب هاي مخصوص: در بعضي موارد براي چسبانيدن كاشي وسراميك از چسب هاي مخصوص استفاده مي شود جهت اين منظور سطح مورد نظر بايد صاف و بدون برجستگي باشد .از چسب معمولا جعت كاشيكاري روي بتن وگچ استفاده مي شود .

نصب كاشي:

جهت نصب كاشي به وسيله دوغاب سيمان بايد به نكات زير توجه كرد :

الف ) سطح مورد نظر بايد كاملا شاقولي و تراز باشد ، اين كار را مي شود توسط شمشه و تراز و اندود ماسه و سيمان انجام داد و در غير اين صورت بايد توسط ريسمان كشي ، كاشي كاري را بصورت كاملا گونيا انجام داد .

ب) كاشي را نبايد قبل از نصب مدت زيادي در آب قرار داد زيرا باعث مي شود چسبندگي ملات به آن از بين برود ، لذا كافي است كاشي را در آب فرو برده و خارج نماييم .

ج) ابتدا دو كاشي را دردو سر كار بصورت كاملا تراز نصب كرده و سپس بين آنها را توسط ريسمان كشي و يا شمشه گيري كاشي مي چينيم و سپس دوغاب سيماني به ضخامت 2.5cm بصورت سرتاسري پشت يك رديف كاشي مي ريزيم ، براي آنكه كاشي ها در جاي خود ثابت بمانند و هنگام دوغاب ريزي تكان نخورند توسط يك تكه گل رس آنها را به ديوار بالاي كاشي متصل مي كنند ، گل رسها بعد از دوغاب ريزي برداشته مي شوند .

د) بايد دقت شود كه هيچگونه فضاي خالي و حبابي پشت كاشي باقي نماند باري اينكار با زدن ضربه به كاشي حبابها خارج مي شوند .

ه) بريدن كاشي جهت نقاط مورد نياز توسط الماس وقيچي مخصوص انجام مي شود .

و ) كاشي كاري بايد قبل از فرش كف صورت گيرد با در اثر شيب بندي كف اشكالي پيش نيايد .

ز ) پس از انجام كاشي كاري روي آن دوغاب كشيده مي شود كه از پودر سنگ و سيمان با رنگ همرنگ كاشي انجام مي گيرد ، به طوري كه تمام درزهابصورت يكنواخت كاملا پر شوند سطح كاشي پس از 24 ساعت بايد بوسيله پارچه مرطوب تميز گردد .

ح) در سرماي زير 5 درجه از انجام كاشي كاري خودداري شود .

 قرنیز

قرنیزدر لغت به معنی:

ž     1.سايه باني كه از آجر و سيمان بالاي پنجره ها و درهاي ساختمان مي سازند.

ž     2 ـ نوار باريكي از سنگ ، موزاييك و مانند آن در پايين ديوار كه براي پيشگيري از كثيف شدن آن نصب مي كنند

در زمانهای قدیم به جای قرنیز از چوبهای فرم داده شده به نام اجر دندانه و کتیبه بام در لبه پشت بام ها و دیوارها از ان استفاده می کردند و پس از نصب اجرهای کتیبه پشت ان را کاهگل گرفته و به طرف شیب پشت بام شیب بندی می کردند تا اب باران به لبه کتیبه نرسد و به طرف شیب حرکت کند.

انواع قرنیز از نظر جنس:

ž                 1.قرنیزهای سنگی

ž                 2.قرنیزهای چوبی

ž                 3.قرنیزهای پی وی سی           

ž                  4.قرنیزهای بتنی

ž                 5.قرنیزهای موزائیکی

محل عمده استفاده از قرنیز در ساختمان پل ودیوارها می باشد.

محل مصرف قرنیز در پائین دیوار روی جان پناه پشت بام است.داخل ساختمان روی فرش موزائیک استفاده میشود., 

پنجرها:

نکته ای در مورد پنجره

برای پنجره های بلند به ارتفاع 220 سانیمتر یا بیشتر معمولا از کتیبه استفاده می شود . کتیبه به آن قسمت از پنجره می گویند که در بالای پنجره قرار گرفته و با لنگه در باز و بسته نمی شود و معمولا بازشوی کوچکی در آن برای تبادل هوای اتاق ایجاد می نمایند .

کلیه درها و پنجره های فلزی به ترتیب از پروفیل های چهارچوبی ، لنگه دری ، زه وار ساخته میشود و برای جدا نمودن کتیبه از قسمت بازشو پروفل سپری مورد استفاده قرار میگیرد .

 

نصب چارچوب پنجره ها به دو طریق صورت می پذیرد:

الف: نصب چارچوب همزمان با اجرای دیوار

در این حالت مانند آنچه درباره درها گفته شد، ابتدا چارچوب در محل مورد نظر قرار گرفته به

کمک یک یا دو وادار که به کلا ه چارچوب متصل می شود ، آن را شاقول می کنند . ضمن اجرای دیوار باید تدابیر لازم برای درگیری چارچوب و دیوار اتخاذ گردد . چنانچه پنجره دارای کف پنجره سنگی یا بتنی پیش ساخته باشد، باید آن را قبل از کار گذاشتن پنجره در جای خود قرار داد.

ب: نصب چارچوب پس از اجرای دیوار

در این موارد باید به کمک یک قاب چوبی موقت ، که از قیدهای 50*50 یا 50*75 میلیمتر ساخته

و گوشه های آن با گونیاهای چوبی تثبیت می شود، ضمن اجرای دیوار بازشوی لازم را ایجاد نمود .

قاب چوبی موقت باید قدری بزرگتر از پنجره اصلی باشد تا نصب پنجره به آسانی صورت گیرد. فاصله اطراف پنجره اصلی و دیوار ، باید با مواد درزگیر ب ه کمک ابزار تزریق مناسب، پر شود، پنجره باید قبل از اندودکاری در محل خود قرار گیرد تا چارچوب به خوبی با اندود محاصره شود.

نماسازي و انواع و نحوه اجراي آنها :

خارجي‌ترين قسمت ساختمان را نماسازي مي‌گويند. با توجه به اينكه نماي ساختمان در مقابل عوامل جوي شديد قرار دارد در انتخاب مصالح براي نماسازي بايد دقت شود تا نماي ساخته شده اولاً‌ در مقابل عوامل جوي مقاوم بوده و در ثاني زيبائي لازم را داشته باشد و همچنين با نماي ساختمانهاي مجاور هم آهنگي داشته باشد. براي نماي ساختماني مي‌توان از مصالح مختلفي مانند انواع آجر نما – انواع سيمانكاري – انواع سنگ انواع دانه‌هاي سنگي رنگي با چسب‌هاي مخصوص يا انواع ورق‌هاي فلزي آلومينيوم و غيره استفاده مي‌شود.

با توجه به مصالح موجود، دانش نيروي انساني، مسائل اقتصادي و نظاير آن غالباً‌ در نماسازي ساختمانها از نماسازي با سنگ‌هاي غير منظم، منظم، سنگ‌هاي پلاك به شكل لوحه سنگ، انواع آجر نما تا نماسازي با قطعات پيش ساخته و صنعتي مانند صفحات پيش ساخته بتني با اتصال به اسكلت ساختمان، صفحات پيش ساخته به منزله قالب دائمي، صفحات پيش ساخته براي پوشش ديوار با مصالح بنائي استفاده مي‌شود. همچنين با توجه به تنوع نماهائي چون ديوار پوش‌هاي شيشه‌اي، ديوار پوش از فلزات رنگين غير آهني و لعابدار يا لوحه‌هاي مصنوعي، اينگونه نماسازي‌ها نيز رايج مي‌باشد.

1ـ نماي آجري

براي نماي آجري بايد از آجري كه براي نماسازي تهيه مي‌شود استفاده نمود اين آجرها به رنگ‌هاي بهي – قرمز – ابلق در بازار يافت مي‌شود.

براي نماهاي آجري بهتر است آجرها را قبل از مصرف تيشه داري نمود منظور از تيشه داري اين است كه اضلاع آجر را به وسيله تيشه و يا ماشينهاي تراش مخصوصي كاملاً گونيا مي‌نمائيم براي پهن كردن ملات نماهاي آجري معمولاً از شمشه ملات استفاده مي‌كنند. شمشه ملات وسيله‌اي است كه تخته‌هايي به عرض 5/1 الي 2 نماينده و طول آن در حدود 50 سانتي‌متر است درست شده در موقع پهن كردن ملات شمشه ملات را طوري روي ديوار قرار مي‌دهند كه يك ضلع ديگر آن متكي به نما قرار گيرد.

آنگاه ملات را پشت آن پهن مي‌نمايند كه در نتيجه هم ملات در حدود 5/1 الي 2 سانتي‌متر از لب كار عقب‌تر خواهد بود كه از اين عقب بودن ملات براي بند كشي استفاده مي‌نمايند و هم ضخامت ملات در تمام رگها با ريسمان و شاقول چيده شود. در موقع دو غاب دادن روي ديوار بايد كاملاً توجه نمود كه دوغاب به قسمت نما ريخته نشود زيرا در اين صورت منظره ناخوشايندي به آن خواهد داد و يا به طور كلي از ريختن دوغاب در نماسازي آجري بايد صرف نظر گردد.

در نماهاي آجري، ديوارها بايد كاملاً شاقولي اجرا شوند، انحراف نما از امتداد قائم براي هر طبقه به ارتفاع 3 متر نبايد از 6 ميليمتر تجاوز كند. رواداري پهناي بندها در نماسازي آجري بايد برابر 1  ميليمتر اختيار شود. در نماسازي‌هاي آجري براي اجراي ملات با ضخامت يكنواخت استفاده از شمشه ملات در دو انتهاي ديوار ريسمان كشي بين آنها الزامي است. ضخامت اين نبشي‌ها كه معمولاً از چوب ساخته مي‌شوند بايد برابر ضخامت بندها اختيار شود.

در نماهاي آجري چنانچه آجرهاي نما و آجرهاي پشت كار به طور همزمان اجراء شوند بايد آجرهاي نما به صورت كله و راسته چيده شوند تا ضمن مشاركت در تحمل بارهاي وارده بر ديوار پيوستگي لازم است ابعاد آجرهاي نما برابر ابعاد آجرهاي پشت كار تامين شود. در اين حالت لازم است ابعاد آجرهاي نما برابر ابعاد آجرهاي پشت كار باشد. چنانچه آجرهاي نما پس از اجراي قسمت‌هاي باربر چيده شوند بايد براي تامين پيوستگي نما و قسمتهاي باربر از اتصالات فلزي استفاده شود. در اين حالت براي انتقال باز نماسازي به اسكلت بنا بايد تدابير سازه‌اي مناسب اتخاذ گردد.

2ـ نماي سنگي :

براي نماهاي سنگي از انوع سنگهاي پلاك با رنگهاي مختلف و اندازه‌هاي مختلف استفاده مي‌نمايند مانند سنگ تراروتن – باغ ابريشم – مرمر – و يا انواع سنگهاي قيچي كه داراي سطح ناصافي بوده و در محلهائي كه از لحاظ معماري احتياج به قدري خشونت در سطح نما مي‌باشد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در سطح بعضي از سنگهاي نما خلل و فرجي موجود است كه اين سوراخها نفوذ نموده و مانع جدا شدن آن از نما مي‌گردد از جمله اين سنگها مي‌توان انواع سنگهاي تراروتن را نام برد. بعضي از سنگها مانند سنگهاي باغ ابريشم و يا مرمر و يا مرمريت و يا انواع سنگهاي چيني داراي سطحي صيقلي بوده و با توجه به اينكه سنگ خاصيت مكندگي چنداني ندارد به خوبي به نما نمي‌چسبد و ممكن است بعد مدتي از نما جدا شده و سقوط نمايد براي جلوگيري از اين كار بايد از پشت آنها را به وسيله ميله‌هاي مخصوصي كه به آن اصطلاحاً اسكوپ مي‌گويند به ديوار محكم نمود. اسكوپ انواع مختلف دارد.

نماسازي با سنگ شامل نماسازي با سنگهاي غير منظم مانند لاشه، لاشه نماسازي با سنگ موازئيكي درز شده و نماسازي با سنگ‌هاي منظم مانند بادبر، بادبر سرتراش، بادكوبه‌اي تيشه‌اي، صيقلي و نماسازي با سنگ‌هاي پلاك از لوحه سنگ مي‌باشند.

1- نماسازي با سنگهاي غير منظم :

در اين نوع نماسازي استحكام ملات بايددر حد استحكام سنگ باشد تا پيوستگي و يكپارچگي اجزاي متشكه تامين گردد، بدين منظور مي‌توان از ملات‌هاي ماسه سيمان و باتارد و ماسه آهك استفاده نمود. حداقل ضخامت ديوار هنگامي كه نماسازي با سنگ‌هاي غير منظم صورت مي‌پذيرد، 60 سانتي‌متر خواهد بود. در اجراي نماسازي با سنگ‌هاي غير منظم بايد از ايجاددرزهاي ممتد خودداري شود. درزهاي قائم در رج‌هاي متوالي نبايد در امتداد هم قرار گيرند حداقل فاصله درزهاي قائم از يكديگر 10 سانتي‌متر است. در ديوارهاي نيمه سنگي متشكل از سنگ و آجر، چنانچه بيش از 3/2 ضخامت ديوار يا آجر احداث شود بايد از تقليل سريع حجم آجركاري جلوگيري به عمل آيد بدين منظور لازم است از ملات با استحكام زياد مانند ملات ماسه سيمان استفاده شود و با اجراي تدريجي امكان خشك شدن رديف زيرين فراهم آيد تكيه تيرهاي سقف بايد روي قسمت آجري باشد.

ايجاد پيوستگي بين بخش‌هاي آجري و سنگي بايد با بهره‌گيري از مهارت‌هاي فلزي صورت پذيرد. نماسازي با سنگ‌هاي غير منظم شامل نماسازي با سنگ لاشه، لاشه موزائيكي، لاشه موزائيكي درز شده مي‌باشد.

در مورد لاشه چيني بايد حداقل طول ريشه براي سنگ‌هاي كله 40 سانتي‌متر، سنگهاي راسته به اندازه ارتفاع سنگ و سنگهاي يكسره يا سرتاسري كه معادل عرض ديوار هستند به اندازه 50 سانتي‌متر باشد ؛حداقل ارتفاع سنگ در نما 20 سانتي‌متر است.

ابعاد سنگهاي لاشه موزائيكي مانند سنگهاي لاشه مي‌باشند با اين تفاوت كه بايد درز بين سنگ‌ها اندازه معيني داشته باشند.

در خصوص سنگ‌هاي موزائيكي درز شده علاوه بر آنكه درز بين سنگ‌ها بايد داراي اندازه معيني باشد كناره‌هاي سنگ‌ها بايد چكش كاري شوند.

2- نماسازي با سنگ‌هاي منظم :

اين نوع سنگ‌ها كه به صورت طبيعي از معدن حمل و باپتك به صورت مكعبي درمي‌آيند بايد داراي سطوح مستطيل در نما باشند. سطوح تحتاني و فوقاني سنگ‌ها بايد صاف باشند تا انتقال نيرو موضعي و ناهمواري موجب خرد شدن سنگها نشوند و لب پريدگي در نماسنگ‌ها ظاهر نگردد. در نماسازي با سنگهاي منظم از سنگ‌هاي زير استفاده مي‌شود :

رنگ آمیزی

رنگ چیست

  رنگ به مفهوم پوشش که در انگلیسی به آن paint گفته می شود ، عبارتست از پوششی از مواد رنگی که فیلم مناسب تشکیل داده و از سطح رنگ آمیزی شده محافظت می نماید.

  در ساختمان و سازه ها از چند لایه رنگ برای پوشش استفاده میشود تا به هدف اصلی که محافظت می باشد برسیم.

کیفیت رنگ :

 

رنگ باید دارای کیفیت های زیر باشد :

1.                       فاقد مواد مضر برای سلامتی انسان باشد .

2.                       دارای دوام و ثبات رنگ باشد بطوریکه بتواند به مدت طولانی در مقابل عوامل جوی و محیطی پایداری کند.

.3پخش آن بصورت قشرهای نازک و بطور یکنواخت در سطح امکان پذیر باشد. 

انواع رنگ های ساختمانی :

رنگ های ساختمانی به دو گروه تقسیم می شود:

الف . رنگ های پایه آب یا رنگ های امولسیون

ب . رنگ های روغنی یا الکیدی

  رنگهای مصرفی باید در کارخانه های معتبر رنگسازی ساخته شده باشند و در قوطی های سالمی که در آنها باز نشده و دارای برچسب مخصوص سازنده اصلی رنگ باشد، به کار رود.
  در رنگ زدن ساختمانها و سطوح مختلف از لایه های متفاوت استفاده می شود که به این عمل پوشش دادن یا ceating اطلاق میشود.

        این لایه ها به ترتیب : رنگ زیرین – رنگ میانه – رنگ رویه نامیده می شوند و هر کدام از لایه ها وظایف خاصی را بر عهده دارند که بدین شرح می باشد :

 رنگ زیرین : یا پرایمر مسئولیت آماده سازی و جنبه شیمیایی فیلم تشکیل دهنده را به عهده دارد مانند ضد زنگ ها و آستری های ساختمانی که از خوردگی فلز و در نهایت از تخریب فلز جلوگیری می کند .

        رنگ میانه : یا رنگ وسطی که بیشتر جنبه آماده سازی و پوششی داشته و چنانچه لازم باشد مواد تشکیل دهنده آن را فرمولیست رنگ طوری انتخاب می کند که مقاومتهای لازم را در سیستم به دنبال داشته باشد .

     رنگ رویه : پوشش رویین علاوه بر خواص شیمیایی و فیزیکی آن بیشتر در ساختمان جنبه تزیینی داشته و فرمولیست سعی می کند با توجه به شرایط محیطی و مکانی بنا از رنگی استفاده کند که بیشترین اثر مطلوب را بر سازه و یا بنا ایجاد نماید.

+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۸۹ساعت 13:9  توسط مهندس محسني  | 
 

Powered By HurrahSport.Com